Una escola de música municipal per al barri!

La cultura transforma, canvia, mou.  La cultura és una eina de transformació social, imprescindible per conviure i per imaginar com millorar la societat. Ens imaginem més equipaments culturals que transformin el nostre barri; un barri amb una Escola Municipal de Música, que nodreixi La Verneda i Sant Martí de cultura i l’inrevés, que es vegi nodrida de la passió musical del barri; que estigui totalment integrada amb la realitat que l’envolta, permeable i que serveixi de llavor. Llavor d’un futur millor, on els i les veïnes del barri puguin desenvolupar-se com a persones mitjançant la música.

Perquè a La Verneda i a Sant Martí de Provençals ja toca una Escola de Música Municipal!