Polítiques de privacitat de dades i cookies

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és la Coordinaadora d’Entitats Vern de la Verneda – Sant Martí (en endavant “COORDINADORA VERN”)

Domicili social: C. Selva de Mar, 215; 6è
NIF: G-58426305
Registre Públic: Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el nº9291
Correu electrònic: info@evern.org
E

n cas de dubte o consulta sobre qualsevol aspecte sobre privacitat pots comunicar-ho a la nostra adreça postal “COORDINADORA VERN”, o a l’adreça electrònica info@evern.org

Com hem obtingut les dades de caràcter personal?

Les teves dades de caràcter personal han estat obtingudes a través de les relacions prèvies que has mantingut amb “COORDINADORA VERN”, o amb motiu de les relacions que mantens en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la teva condició de soci, per haver estat donant, haver o estar participat en alguna de les nostres activitats, ser o haver estat voluntari, col·laborador o bé per haver sol·licitat que et remetem informació promocional sobre les nostres activitats i iniciatives.

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractarem de tu per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són els següents:

 • Dades identificatives: nom i cognoms
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic i/o telèfon

En els casos en què sigui necessari per la naturalesa de la nostra relació amb tu, podem arribar a tractar altres dades que tu ens facilitis voluntàriament:

 • Lloc de Naixement
 • Gènere
 • Edat
 • Dades de Contacte: telèfon i adreça postal

També us informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb “COORDINADORA VERN”, inclosos els que ens aportacions mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’ aquestes xarxes socials o aplicacions.

Per a què tractem les teves dades personals?

Per complir amb els nostres objectiu permanent d’arribar a totes les persones i a totes les entitats i agents del barri per aconseguir una bona dinamitzacio socio-cultural, per això tractem les dades dels nostres socis, col·laboradors i donants:

 • Enviar informació sobre “COORDINADORA VERN” via, telèfon, correu postal, correu electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, llevat que l’interessat manifesti el contrari; i donar resposta a les peticions d’informació sol·licitades.
 • Promoure la col·laboració econòmica amb “COORDINADORA VERN”, així com altres tipus de participació activa.
 • Fomentar la col·laboració amb “COORDINADOR VERN” a través de la xarxa de voluntariat.
 • Coordinar la participació en activitats organitzats per o per a la xarxa d’entitats de “COORDINADORA VERN”.
 • Convidar actes o esdeveniments que organitzi “COORDINADORA VERN” o alguna altra entitat / agent que pugui ser d’interès per als socies de l’entitat.
 • Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, d’acord amb la informació que directament ens hagis proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.
 • Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, cursos i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat.

L’interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica info@evenr.org o dirigint una sol·licitud a l’adreça postal de “COORDINADORA VERN”.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

Mai vendrem, llogarem o cedirem les teves dades personals, però aquests podran ser facilitats als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Administraciones Públques: per al compliment de les obligacions legals a què “COORDINADORA VERN” està subjecta per la seva activitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per a l’organització o coordinació de les activitats i iniciatives en les que voluntàriament participis.
 • Si en el futur “COORDINADORA VERN” realitzés altres cessions de dades personals, et s’informarà oportunament.

Durant quant de temps guardarem les seves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb “COORDINADORA VERN”, i fins i tot després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació, si no ens comuniques el contrari. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i / o contractuals.

Conservarem la teva informació personal el temps necessari o permès en atenció als fins per als quals s’hagi obtingut. Els criteris emprats per determinar els terminis de conservació inclouen les nostres obligacions legals, necessitats estadístiques o el fet que la conservació sigui o no aconsellable en funció de la nostra postura jurídica.

Quins són els teus drets?

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

Per a més informació sobre les garanties al teu privacitat, pots dirigir-te a “COORDINADORA VERN” a través de:

info@evern.org o mitjançant les adreces postal indicada a l’inici d’aquest document.

Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

Galetes

Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies quan un usuari navegui per la seva pàgina web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades per la nostra web s’associen exclusivament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari.

Les galetes no són utilitzades per a demanar informació personal de l’usuari.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, el servei d’Analítica web de Google. Els usuaris poden configurar el navegador perquè bloquegi totes les galetes. En aquest cas, pot ser que l’usuari no accedeixi a totes les funcionalitats que té el lloc web.