Orquestra BD10

L’Orquestra BD10 és un projecte musical integral, amb visió i vocació de barri, i amb la voluntat de ser eina de transformació cultural i social de la Verneda-Sant Martí.

Es va gestar l’any 2018 i va veure la llum l’any 2019, fruit de la inquietud de diverses entitats i equipaments del barri per tal d’impulsar un projecte musical de barri com a element estratègic, pensant en la futur Escola de Música Municipal que s’ubicarà al barri de Sant Martí de Provençals en els propers anys.

Cartell de presentació de l’Orquestra BD10

Des del principi del projecte es va voler aglutinar totes les entitats i equipaments vinculats a l’espectre cultural del barri, per això l’Orquestra BD10 està impulsada per:

  • Coordinadora d’Entitats VERN
  • Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals
  • Auditori Sant Martí
  • Centre Cívic Sant Martí
  • Associació Musical Enfoc

És, per tant, una aposta transversal i amplia per un projecte musical de barri.

El projecte també compta amb la direcció formativa i artística un musicòleg de reconegut prestigi, Joan Martínez-Colàs (http://joanmartinezcolas.com/ca/)

Tot i la seva curta existència, l’Orquestra BD10 ja compta amb uns 60 integrants i amb un repertori força ampli de temes.

Fins a la data de presentació d’aquest projectes, l’Orquestra ha realitzat 4 concerts a l’Auditori Sant Martí, sempre vinculats al calendari festiu del barri. 

Integrants de l’Orquestra BD10 i moment del concert de Festa Major
Vídeo resum de l’activitat de l’Orquestra BD10

Visió del projecte

La justificació del projecte es pot explicar des de 4 perspectives diferents:

  • Visió estratègica. Tenint en compte que està prevista la posada en funcionament de l’Escola de Música Municipal al barri (edifici Pere Calafell), cap a l’any 2024, és molt important generar projectes musicals que alimentin i nodreixin de vida la futura escola de música. Aquesta visió estratègica es pot resumir en un frase “Un barri que estima la música”. L’Orquestra BD10 esdevé un projecte palanca per al conjunt de projectes musicals del barri.
  • Visió comunitària. Els membres de l’Orquestra BD10, des del primer de dia que treballen fent comunitat i fent barri. Molts d’ells són veïns i veïnes del barri i, més enllà d’això, el projecte de l’Orquestra BD10 és col·lectiu, neix del col·lectiu i estar al servei de la comunitat i del territori, implicant-se en els projectes de barri que sorgeixen.
  • Visió inclusiva. La música juga un paper essencial en el desenvolupament emocional i cognitiu de les persones, no només en les edats infantils, sinó al llarg de la nostra vida. L’Orquestra BD10 es caracteritza per la seva diversitat, hi ha gent gran, jove, famílies, nens i nenes, persones amb un nivell musical avançat, persones amb nivell musical inicial. Tothom hi té un paper a jugar, cosa que converteix el projecte de l’Orquestra BD10 en un projecte inclusiu.
  • Visió artística. Al final l’Orquestra BD10 fa música i fa art. En aquest sentit el projecte vetlla per despertar aquest interès per la música i també per l’art en general. Això implica treballar amb una visió oberta, incorporant a la BD10 elements d’altres disciplines artístiques com l’audiovisual, la dansa, la pintura.

Participació al projecte

Participar a l’Orquestra BD10 és ben senzill. No fa falta tenir una formació musical específica, ja que el mètode d’aprenentatge permet la incorporació de músics, siguin quin sigui el seu nivell, participant a la BD10 en diferents moments en funció de les capacitats musicals adquirides.

Es realitza un assaig setmanal i també tallers específics d’instruments que es fan els mateix dia dels assaig, una estona abans.

Si t’agradaria participar en aquest projecte musical i gaudir fent música en grup, només cal que ens escriguis un correu electrònic a: info@evern.org

Algunes activitats destacades

Concert de Nadal 2020