Casal de Barri de La Verneda

Des de l’1 de gener de 2021, la Coordinadora d’Entitats VERN gestiona el Casal de Barri de La Verneda, sota la modalitat de de gestió cívica. Això suposa agafar el relleu de la bona feina feta per l’entitat que l’havia gestionat fins al moment, l’Associació de Veïns de la Verneda Alta.

El model de gestió del Casal de Barri es basa en quatre idees força:

  • Continuïtat. La gestió del Casal implica una línia de continuïtat amb el projecte anterior que havia dut l’Associació de Veïns de la Verneda Alta, apostant per posar en valor tot el bagatge i aprenentatge adquirits fins ara en la gestió del Casal.
  • Visió de territori. El Casal de Barri de La Verneda s’ha d’entendre dins d’una àmplia xarxa associativa i de serveis que existeix al territori, tant a Sant Martí de Provençals com a La Verneda i La Pau. El model de gestió del Casal ha de tenir una visió de territori, treballant en xarxa amb totes aquestes entitats i buscant estratègies per crear aliances potents al voltant de grans objectius del territori.
  • Visió comunitària. El Casal de Barri ha de créixer i desenvolupar-se amb les aportacions i participació de les veïnes i veïns del barri així com de les seves associacions, entitats, serveis, comerços, escoles, instituts, etc. La gestió del Casal volem que sigui oberta i participativa, fomentant i prioritzant la vessant comunitària del projecte.
  • Joves. Tot i que el Casal de Barri està oberta a tots els públics, volem fer un esforç per reforçar i potenciar la participació del jovent, tant del jovent organitzat a través d’entitats, com dels i de les joves del barri que vulguin participar al Casal i començar a crear una àmplia i diversa xarxa juvenil.
Casal de Barri La Verneda, al C. Santander nº 6