Consell de Barri

Us informem que aquest proper dilluns 30 de novembre a les 20.00h (sala d’actes del Centre Cívic Sant Martí) s’ha convocat una reunió per a constituir el Consell de Barri.

Aquest consell és un nou òrgan de participació territorial en totes les qüestions referents al barri. La finalitat és aproximar l’Ajuntament a la ciutadania en el desenvolupament de polítiques públiques per aprofundir en la cohesió social i la qualitat de la vida al barri.

Estarà composat per un president, el regidor del districte: Francesc Narváez; un vicepresident; un conseller de districte; les entitats, associacions i veïns del barri; i actuarà com a secretària la tècnica de barri: Montserrat Palou.

Moltes entitats heu rebut una carta en què s’informa d’aquest esdeveniment i se us demana la vostra participació mitjançant una butlleta. Doncs bé, totes aquelles entitats i associacions que vulguin participar heu d’entregar aquesta butlleta omplerta amb les vostres dades de l’entitat i amb un representant assignat, el dilluns a la reunió.

En aquesta mateixa reunió s’escollirà el vicepresident que recaurà en un ciutadà o ciutadana amb una trajectòria reconeguda i vinculada a la vida social i/o associativa del barri. Cada entitat tindrà un vot mitjançant mà alçada de cada representant de l’associació.

Per tant és important que totes aquelles entitats i associacions que vulguin formar part d’aquest consell de barri assisteixin a la reunió constituent el proper dilluns 30 de novembre a les 20h a la sala d’actes del Centre Cívic .

You may also like...