I Concurs de fotografia de Festa Major

concurs fotoDes de la Coordinadora d’Entitats VERN convoquem el I Concurs de fotografia de la Festa Major.

Aquest concurs té l’objectiu de promoure la participació dels veïns i veïnes del barri a la Festa Major i recollir el testimoni de tres setmanes en que el barri gaudirà de les festes.

Les bases del concurs són les següents:

1. Promotor

El concurs va a càrrec de la Coordinadora d’Entitats de la Verneda – Sant Martí, que és l’entitat organitzadora de la Festa Major.

2. Participació

Hi pot participar qualsevol persona. Per fer-ho caldrà publicar les fotografies realitzades a les xarxes socials Facebook, Twitter o Instagram amb alguna de les etiquetes següents: #FMVernedaSantMarti i/o #FMVerneda17

3. Període del concurs

El termini per publicar fotografies s’iniciarà el dia 3 de novembre i acabarà el dia 19 de novembre (ambdós inclosos) de l’any 2017.

4. Temàtica de les fotografies

Totes les fotografies hauran de tenir com a tema comú algun motiu de la Festa Major de la Verneda – Sant Martí. Quedaran descartades per optar als premis del concurs qualsevol fotografia que no abordi clarament una temàtica de la Festa Major o bé que puguin resultar ofensives o inapropiades.

5. Premis

S’oferiran tres premis, cada premi serà un val de compres de 50€ en els comerços del barri, gentilesa de l’Eix de Comerciants de Sant Martí

Es premiaran les tres millors fotografies publicades i que reflecteixin aspectes com la qualitat artística de la fotografia, el motiu vinculat amb la Festa Major i la participació de la gent a la festa.

6. Comunicació dels guanyadors

A partir del 19 de novembre i amb un termini màxim d’un mes, el jurat escollirà les fotografies guanyadores

7. Jurat

El jurat estarà format per tots els membres de la Junta de la Coordinadora VERN.

8. Protecció de dades de caràcter personal

Els participants accepten, mitjançant la seva participació al concurs, que els continguts i comentari que es publiquin a les xarxes socials puguin ser compartits amb la resta d’usuaris.

En el cas que a les imatges hi apareguin menors d’edat hi han d’aparèixer sense possibilitats d’identificació o reconeixement.

9. Drets d’imatge

Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i en conseqüència tenir els drets d’autor i d’imatge.

Els participants accepten que les imatges es puguin fer servir per fer difusió de exposició en diferents mitjans.

10. Acceptació de les bases

Pel sol fet de participar al concurs s’accepten les bases del mateix.

You may also like...