Objectius

Els principals objectius i finalitats de la Coordinadora són:

PARTICIPACIÓ Potenciar la participació ciutadana en les festes tradicionals i populars. Promoure activitats dinàmiques, que fomentin la participació i les relacions entre el veïnat.

PROMOCIÓ CULTURAL Incentivar l’organització d’activitats per part de les entitats i grups de la Verneda – Sant Martí que tenen com a finalitat la promoció cultural al barri.

ESPAIS DE DIFUSIÓ Crear espais comuns de difusió, demostració i promoció d’activitats de les associacions i entitats.

SUPORT Informar, assessorar, i donar suport tant a les associacions com als veïns i veïnes del barri.

INCIDÈNCIA SOCIAL Fomentar la creació de noves formes de participació i d’incidència social. Fomentar la solidaritat, la convivència i la cooperació. Representar el veïnat del barri mitjançant els mecanismes democràtics de participació social.

A més a més, després de l’aprovació del Pla d’equipaments del barri, la Coordinadora està treballant per defensar un projecte de Centre Cultural al barri; elaborat i redactat a partir de les propostes dels membres, entitats i associacions de VERN. La dotació de més equipaments públics és una lluita de ja fa anys. Actualment, s’ha aprovat el procés de construcció d’aquest nou equipament ubicat a l’antiga comissaria de la Verneda. En aquest context, hem dissenyat de forma participativa i consensuada un projecte a la mida de les necessitats dels veïns i veïnes.