XII Premi Barcelona Associacions

El Premi Barcelona Associacions a les Bones Pràctiques de Participació i Foment de l’associacionisme, és una convocatòria anual de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMAB), per recolzar les iniciatives que estan duen les associacions de la ciutat, adreçades a l’impuls de processos participatius i al foment de la participació ciutadana.

La dotació dels premis és 9.000 euros, el primer premi, i de 6.000 euros, el segon premi.

Podeu presentar les vostres propostes fins el 13 d’abril de 2012.

Convocatòria BOPB

You may also like...