Pel reconeixement del valor de l’associacionisme

manifestacion-barcelona-democracia-real-19j-junio-2011-5La presidenta de VERN, com a representat del Consell d’Associacions de Barcelona, posa de manifest al Consell de ciutat l’importància en la història de Barcelona i el valor afegit de l’associacionisme de base:  aquell que neix fruit del treball col·lectiu de diferents persones, activistes i voluntàries, solidàries totes elles, amb l’objectiu de canviar situacions de desigualtat social, cultural, econòmica, educativa, etc.

Entre tots i totes fem barri, fem VERN i fem ciutat!

Llegiu la notícia

You may also like...