SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Convoca: Departament de Benestar Social i Família – Generalitat de Catalunya [DOGC 6094 del 23 de març de 2012]

Objecte:
Són objecte d’aquesta convocatòria els programes en matèria de:

  • Família i lluita contra els maltractaments, contra la violència masclista i la violència familiar.
  • Promoció de la gent gran activa.
  • Infància i adolescència.
  • Col·lectiu gai, lesbià i transexual.
  • Activitats d’integració social i per la normalització en la vida de la comunitat.
  • Activitats d’integració de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades.
  • Entitats juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut.
  • Activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i promoció del voluntariat.
  • Manteniment de serveis i establiments de serveis socials.

Per més informació (bases i formularis de sol·licitud: http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/

Termini de presentació: 12 d´Abril de 2012

You may also like...