Què és la captació de fons?

La captació de fons és una activitat primordial per a la supervivència de qualsevol entitat del Tercer Sector. Per aquesta raó una organització ha de tenir ben definits la seva missió i els seus objectius.

Perquè una entitat sigui sostenible i independent a llarg termini s’han de buscar les millors alternatives per a la recerca de finançament, però hem de tenir cura de fer-ho d’una manera correcta i adequada.
Aprofitem per fer un breu resum de les principals formes de captació de fons:

  • Fons Públics: la captació de fons públics es realitza mitjançant subvencions i convenis, i la majoria de fonts de finançament provenen d’organismes europeus, de govern i locals. Els projectes normalment no són finançats al 100%, per la qual cosa l’entitat ha de comptar amb recursos propis.
  • Fons Privats: la procedència de la captació de fons privats és majoritàriament de quotes de socis i donacions, tant de persones físiques com d’empreses. Aquest tipus de font és la que més estabilitat i independència proporciona a les entitats. Actualment, existeixen plataformes online de crowdfunding, a les entitats us recomanem migranodearena.org perquè no cobren cap comissió.
  • Autofinançament: les entitats realitzen una activitat econòmica, sigui per venda de productes (merchandising) o de serveis. Els seus beneficis han d’anar destinats al seu fi social.

La captació de fons però, no és senzilla i fàcil, no és esperar que caiguin diners del cel, ni pensar que com que la nostra causa val la pena, tothom ens recolzarà, ni anar a buscar diners, sinó persones. Per captar fons cal metodologia, constància, planificació, feina ben feta, il•lusió i empatia. Captar fons és emocionar-se i emocionar, comunicar, construir relacions: buscar company@s de camí, un medi (no un fi en sí mateix), ser transparents, creatius, etc.

Hi ha moltes idees per a desenvolupar però cal elaborar-les amb estratègia i prèviament cal un diagnòstic intern de l’estructura d’ingressos de la pròpia associació i reflexionar perquè i com volem aconseguir fons.

En breu preparem un document amb pàgines web i alguns exemples d’accions i idees vàries que han tingut altres associacions.

You may also like...