Transparència i qualitat democràtica a les entitats

Enhorabona per a l’Associació Àgora per què ja és una de les 156 entitats socials més transparents d’Espanya. Això és degut al fet que ha passat un anàlisi de la Fundación Lealtad que és la organització que s’encarrega a nivell de l’Estat d’analitzar el grau de transparència i bones pràctiques de les entitats socials, tant a nivell econòmic com d’organització interna i dels òrgans de decisió, participació i voluntariat.

Àgora des del 2009 ja passa cada any una auditoria econòmica per haver estat declarada Entitat d’Utilitat Pública per part del Ministeri d’Interior. Però ara fa un pas més enllà cap a la qualitat i la transparència i és doncs un bon motiu per felicitar-los.

Recordar-vos que en aquesta línia de transparència i qualitat democràtica a les entitats, VERN també ha passat l’anàlisi i és una entitat adherida al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. Es tracta d’una proposta similar però a nivell ciutat.

Si voleu més informació consulteu la pàgina web: www.codietic.cat

You may also like...